Siła czy wytrzymałość?

Siła czy wytrzymałość?

Trening wytrzymałościowy a trening siłowo - sprawnościowy. Czym się różnią?

Jako zoofizjoterapeutka oraz osoba, która układa treningi swoim pacjentom często spotykam sie z pytaniami czym różnią sie w zasadzie treningi wytrzymałościowe od siłowo-szybkościowych.

Różnica ta jest ogromna. Treningi wytrzymałościowe cechują serie ćwiczeń trwające nie dłużej niż 2-4 min i są one wykonywane z intensywnością mniejsza lub równą 90% maksymalnej wartości poboru tlenu. Ten rodzaj treningu polega na wolniejszym kroku  i treningach na dłuższych trasach. 

Natomiast serie treningów siłowo - sprawnościowych trwają poniżej 2 minut, ale wykonywane sa z maksymalna lub powyzej maksymalnej intensywności.W trakcie tego treningu  należy wykonywać krótkie, powtarzane często epizody galopu naprzemiennie z  przerwami na  odpoczynek które powinny trwać do wyrównania tętna i oddechu. Początkowy dystans jednego cyklu nie wynosi więcej niż 500 m. Następnie przerwy przybierają formę truchtu, a nie całkowitego zatrzymania.

 Dodatkowo na sposób w jaki zwierze odpowiada na treningi ma również ogromny wpływ typ włókien mięśniowych. Możemy je podzielić na:

 • Typ I – wolnokurczliwe włókna, odporne na zmęczenie, maja jednak małą sile skurczu, wykorzystują metabolizm tlenowy.
 • Typ II szybkokurczliwe- dzielimy go na typ:
   • Typ IIa- oksydacyjny, Wykorzystujący metabolizm tlenowy I beztlenowy;  
   • Typ II Dog –glikolityczny wykorzystujący podczas wysiłku metabolizm beztlenowy.

Stosunek włókien typu I i typu II jest genetycznie uwarunkowany. I tak np.  psy które są hodowane do biegów sprinterskich np: charty angielskie mają większy udział włókien typu II, natomiast rasy hodowane jako psy o dużej wytrzymałości np: foxhound amerykanski, mają większy procentowy udział włókien typu I w czasie wysiłku.

Znając genetyczne uwarunkowania danej rasy oraz cel treningów mogę dobrać indywidualnie dopasowany trening dla kazdego zwierzęcia.

Zmiany metaboliczne jakie zachodzą w organizmie w czasie treningu zależą od jego intensywności, czasu trwania, częstotliwości  oraz rodzaju wykorzystywanych podczas treningu ćwiczeń. 

Każdy program treningów powinien uwzględniać wszystkie wyżej wymienione zasady. Gwarantuje to prawidłową adaptacje układów I organów zwierzęcia  w czasie ćwiczeń.

Reasumując. Jeśli celem naszych treningów jest zwiększenie siły zaleca sie wykonywanie serii krótkotrwałych  ćwiczeń z maksymalna intensywnością.  Taki typ treningów wpływa  na zmiany zachodzące  raczej peryferyjnie tzn. w układzie mięśniowo-szkieletowym. W treningu  siłowym bardzo ważnym aspektem jest zasada odpowiedniego i stopniowego obciążenia oraz czasu na wypoczynek, czyli regenerację organizmu. Dawkowanie bodźców treningowych określa się w ten sposób, żeby każdy następny silniejszy bodziec stosowany był dopiero po adaptacji organizmu do poprzedniego słabszego bodźca.

Jeśli celem treningu jest poprawa szybkości treningi powinny składać sie z szybkich biegów wykonywanych z maksymalna prędkością.

Natomiast jeśli celem naszych treningów jest zwiększenie wytrzymałości zwierzęcia, należy zastosować długotrwale treningi z intensywnością poniżej maksymalnej. Zadaniem treningu wytrzymałościowego jest usprawnienie czynności serca i układu krążenia oraz układu oddechowego.

Prawidłowo dobrany trening ma dobroczynny wpływ na poszczególne układy organizmu zwierzęcia do najważniejszych z nich należą:

Wplyw na układ mięśniowy: 

 • wzrost masy mięśniowej 
 • wzrost liczby otwartych czynnych naczyń włosowatych, (lepsze odżywianie pracującego mięśnia), usprawnienie wydalania produktów przemiany materii,  
 • zmiany biochemiczne prowadzące do zwiększenia odporności na zmęczenie, 
 • trening szybkościowy- wzrost zawartości glikogenu, fosfokreatyny 
 • trening wytrzymałościowy- wzrost zawartości glutationu, aktywności katalazy, dehydraz. 

Wplyw aktywnosci na układ kostny powoduje: 

 • zmiane kształtu, szerokości i długości kości, a takze ich grubosci,
 • ćwiczenia warunkują w uwapnienie kości .

Korzystny wpływ ćwiczeń na aparat kostno-stawowy to: 

 • zwiększenie zakresu ruchu w stawie, utrzymuje pełne zakresy ruchu, a w przypadku ich ograniczenia mogą wpłynąć na ich zwiększenie 
 • kształtują powierzchnie stawowe 
 • zwiększają elastyczność i sprężystość torebek i więzadeł w stawach 

Regularny wysiłek powoduje w układzie krążenia:

 • wzrost pojemności minutowej serca 
 • spowolnienie tętna spoczynkowego, a także obniżenie ciśnienia krwi 
 • zmiany przystosowawcze układu krążenia do zwiększonego wysiłku fizycznego (zdolność szybkiego zwiększania pracy pod wpływem obciążenia, szybki powrót do poziomu wyjściowego po zakończeniu pracy). 

Adaptacja do wysiłku fizycznego w układzie oddechowym zwierzęcia polega na: 

 • zwolnieniu rytmu oddechowego 
 • zwiększeniu pojemności płuc 
 • wzroscie zdolnosci wykorzystania tlenu w powietrzu wdychanym 
 • zwiekszeniu siy mięśni oddechowych kształtujących klatkę piersiową.

Wysilek fizyczny w  układzie nerwowym powoduje: 

 • rozwój dodatkowych gałązek nerwowych prowadzących do włókien mięśniowych, 
 • pobudzenie ośrodkowego układu nerwowy 
 • rozwoj  pamięć ruchowej oraz szybkość i łatwość oddziaływania na bodźce zewnętrzne 
 • specjalne ćwiczenia mogą usunąć lub zmniejszyć zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów.

 

Podsumowując; Właściwie dobrane ćwiczenia jako bodźce naturalne potrafią oddziaływać na cały organizm zwierzęcia, wpływając korzystnie na czynności wszystkich jego narządów.

Ważne jest aby trening prowadzony byl poniżej wartości krytycznej, byl odpowiednio dozowany, umiarkowany, a obciążenia wzrastały stopniowo i systematycznie. Istotnym jest aby trening ułożony był przez osobę wykwalifikowaną, mamy wtedy gwarancje iż przyniesie oczekiwany efekt i nie doprowadzi do kontuzji lub pogorszenia sie stanu zdrowia zwierzęcia.

 

Agata Rekun mgr fizjoterapii.

Założycielka gabinetu rehabilitacji zwierząt VitaVet we Wrocławiu.


Szkoła tresury psów "Hittdog"
Kraków ul. Na Błoniach 7, stadion "Juvenii", tel. 601-405-931
Copyright 2012 © Szkoła Tresury psów “Hittdog”
ZOBACZ NAS NA: